Zákonné pojištění vozidla – cena, anonymní kalkulačka

Zákonné pojištění vozidla, běžně nazývané povinné ručení, je nezbytnou součástí provozu motorového vozidla, včetně motocyklu. Toto pojištění slouží k úhradě škod způsobených třetí osobě v případě dopravní nehody. Cena povinného ručení se liší v závislosti na řadě faktorů, jako je typ vozidla, objem motoru, věk a bydliště řidiče, bonusy a malusy a historie nehod.

Obsah článku:

 • Co je zákonné pojištění vozidla?
 • Cena povinného ručení
 • Kalkulačka povinného ručení bez osobních údajů
 • Povinné ručení na motorku

Co je zákonné pojištění vozidla?

Zákonné pojištění vozidla, běžně nazývané povinné ručení, je nezbytnou součástí provozování motorového vozidla. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které slouží k úhradě škod na zdraví a majetku třetích osob, které byly způsobeny provozem pojištěného vozidla.

Uzavření povinného ručení je ze zákona povinné pro všechny vlastníky motorových vozidel, a to bez ohledu na to, zda je vozidlo aktivně provozováno.

V případě dopravní nehody, za kterou nese odpovědnost řidič s platným povinným ručením, pojišťovna hradí následující škody způsobené třetí straně:

 • Škody na zdraví: Pojišťovna uhradí náklady na léčení, ztrátu na výdělku a další související výdaje.
 • Škody na majetku: Pojišťovna uhradí náklady na opravu poškozeného majetku, případně jeho celkovou výměnu.
 • Ušlý zisk: Pojišťovna může uhradit i ušlý zisk, pokud v důsledku nehody poškozená osoba nemohla vykonávat svou práci.

Povinné ručení má stanoveny limity pojistného krytí, které udávají maximální částku, kterou pojišťovna uhradí v případě škody. Tyto limity se liší dle typu vozidla a dle pojišťovny.

Povinné ručení se nevztahuje na některé specifické případy, jako jsou:

 • škody způsobené úmyslně
 • škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog
 • škody na vlastním vozidle

Zákonné pojištění vozidla je základním kamenem bezpečnosti na silnicích, protože zajišťuje, že osoby postižené nehodou nebudou muset nést finanční následky škod způsobených jinými. Je regulováno zákonem a jeho podmínky a pokrytí jsou stanoveny právními předpisy. Pokud je vozidlo provozováno bez platného pojištění, může to vést k trestním sankcím.

Cena povinného ručení

Cena povinného ručení je proměnlivá a závisí na mnoha faktorech. Obecně lze říci, že se odvíjí od typu vozidla, věku a zkušeností řidiče, místa bydliště a dalších rizikových faktorů.

Pojišťovny často nabízejí různé úrovně krytí, které mohou ovlivnit konečnou cenu povinného ručení. Je možné vybrat si základní krytí, které pokrývá škody způsobené třetím stranám, nebo rozšířené možnosti, které mohou zahrnovat další ochranu, jako je pojištění proti krádeži nebo poškození vlastního vozidla.

Cenu povinného ručení ovlivňuje:

 • Typ vozidla: Typ a výkon motoru, objem válců, rok výroby a cena vozidla ovlivňují výši pojistného.
 • Věk a zkušenosti řidiče: Mladí řidiči s krátkou praxí obvykle platí více než zkušení řidiči.
 • Místo bydliště: Řidiči ve velkých městech s hustým provozem obvykle platí více než řidiči v menších obcích.
 • Historie pojistných událostí: Řidiči, kteří v minulosti způsobili dopravní nehody, obvykle platí více než řidiči bez nehod.

Pojišťovny tyto informace používají k výpočtu rizika a stanovení ceny pojištění. Rizikovější řidiči a vozidla obvykle platí více než méně rizikové řidiči a vozidla.

Cena povinného ručení je důležitým faktorem, který by měli zákazníci zvážit při výběru pojišťovny. I když je povinné ručení zákonem vyžadováno, zákazníci mohou a měli by porovnávat nabídky od různých pojišťoven, aby našli nejlepší možnou cenu.

Existuje několik způsobů, jak porovnat ceny povinného ručení:

 • Online srovnávače: Online srovnávače umožňují zákazníkům zadat informace o svém vozidle a řidičích a porovnat nabídky od různých pojišťoven.
 • Přímý kontakt s pojišťovnami: Zákazníci se mohou obrátit přímo na pojišťovny a požádat o cenovou nabídku.
 • Pojišťovací makléři: Pojišťovací makléři spolupracují s více pojišťovnami a mohou zákazníkům pomoci najít nejlepší nabídku.

Kalkulačka povinného ručení bez osobních údajů

Kalkulačka povinného ručení bez osobních údajů je nástroj, který umožňuje zákazníkům odhadnout cenu svého povinného ručení bez nutnosti poskytnout citlivé osobní informace.

Kalkulačka povinného ručení bez osobních údajů vyžaduje informace o:

 • Vozidle:
  • SPZ (pokud je dostupná)
  • typ a model
  • objem motoru
  • rok výroby
 • Řidiči:
  • věk
  • bydliště (obec)
  • bonusy a malusy

Na základě těchto informací kalkulačka vygeneruje orientační cenu povinného ručení od různých pojišťoven. Je důležité si uvědomit, že se jedná o odhad a skutečná cena se může lišit v závislosti na individuálních faktorech, které kalkulačka nezohledňuje.

Povinné ručení na motorku

Povinné ručení na motorku je specifický typ zákonného pojištění vozidla, které se vztahuje na motocykly. Stejně jako u jiných typů motorových vozidel, i u motocyklů je povinné ručení ze zákona vyžadováno. Toto pojištění pokrývá škody způsobené třetím stranám v důsledku nehody zaviněné řidičem motocyklu.

Proces sjednání:

 • Výběr pojišťovny: Na trhu působí mnoho pojišťoven, které nabízí povinné ručení na motorku. Je důležité porovnat nabídky a vybrat si pojišťovnu s adekvátní cenou a pojistnými podmínkami.
 • Online kalkulačka: Většina pojišťoven nabízí online kalkulačky, které slouží k výpočtu ceny povinného ručení. Pro výpočet je nutné zadat základní informace o motocyklu, řidiči a požadovaném pojistném krytí.
 • Sjednání online: Povinné ručení lze sjednat online na webových stránkách pojišťovny. V některých případech je nutné navštívit pobočku pojišťovny.
 • Dokumenty: Pro sjednání povinného ručení je nutné předložit doklad o vlastnictví motocyklu, řidičský průkaz a doklad o technické kontrole.

Povinné ručení na motorku je důležité nejen pro ochranu třetích stran, ale také pro ochranu řidiče motocyklu. V případě nehody může být řidič motocyklu zodpovědný za škody způsobené třetím stranám. Bez povinného ručení by mohl řidič čelit vysokým nákladům na náhradu škod.